123faillissementaanvragen.nlWaarom zou ik het faillissement aanvragen?

Waarom het faillissement aanvragen de beste kans op betaling biedt

Als incassoadvocaten weten wij dat het faillissement aanvragen de grootste kans op betaling biedt! Wij zien dagelijks de grootste wanbetalers tot betaling worden geforceerd als zijn faillissement wordt aangevraagd. Wanbetalers gaan snel overstag als zij het risico lopen failliet verklaard te worden. Als een faillissement eenmaal is uitgesproken, is de situatie voor u als schuldeiser inderdaad weinig rooskleurig. De nadruk ligt hier op ‘als’. Want dit speelt alleen als uw klant daadwerkelijk failliet wordt verklaard. Zo ver komt het meestal echter niet, want uw wanbetaler wil logischerwijs niet door het spreekwoordelijke putje worden gespoeld. Uw debiteur kan zijn faillissement voorkomen door alsnog te betalen.

Als uw debiteur uw vordering niet ineens kan betalen, dan kan er in termijnen worden betaald en kan de faillissementsaanvraag gedurende de betalingsregeling worden aangehouden. Zo blijft er voldoende druk op de ketel. Zodra uw vordering volledig is betaald, kan de faillissementsaanvraag worden ingetrokken. U trekt dus aan de touwtjes totdat uw factuur is betaald.

Denkfouten over het aanvragen van een faillissement.

Helaas kost het aanvragen van het faillissement geld. Voor het opstellen van het verzoekschrift en de vertegenwoordiging tijdens de zitting betaalt u bij ons een vast bedrag. Daarnaast betaalt u voor de behandeling van de faillissementsaanvraag griffierecht (maximaal €676,–) en oproepingskosten (maximaal €124,– ex BTW) door de deurwaarder.

De kosten van de faillissementsaanvraag kunnen in 73% van de gevallen grotendeels of zelfs volledig worden verhaald op de debiteur. Uw debiteur moet namelijk de volledige vordering betalen voordat de faillissementsaanvraag van de baan is, dus ook de verhaalbare kosten van de faillissementsaanvraag. Hoewel uw debiteur uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt bij verhaal van uw vordering, moet u de kosten wel voorschieten.

Als u het faillissement ten onrechte hebt aangevraagd en het faillissementsverzoek wordt afgewezen, dan krijgt u uw kosten logischerwijs niet vergoed. Hetzelfde geldt als de debiteur wordt toegelaten tot de schuldsanering (WSNP). Als het faillissement wordt uitgesproken, dan worden de faillissementskosten vergoed vanuit de failliete boedel als de boedel voldoende verhaal biedt.