123faillissementaanvragen.nlWanneer wordt het faillissement uitgesproken?

Wanneer wordt het faillissement uitgesproken?

De rechtbank zal het faillissement uitspreken als de schuldeiser die het faillissement aanvraagt, kan aantonen dat de debiteur in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen. De aanvrager hoeft het bestaan van zijn vordering en de aanwezigheid van minimaal 1 andere schuldeiser – de steunvordering – slechts summierlijk aan te tonen. Met ‘summierlijk’ wordt in dit verband bedoeld dat er na kort onderzoek is gebleken van het bestaan van feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de debiteur verkeert in de toestand dat hij is opgehouden te betalen.

De aanvrager van het faillissement dient dus aan te tonen dat de debiteur is opgehouden te betalen en daarnaast meerdere schuldeisers onbetaald laat. Dit laatste wordt het ‘pluraliteitsvereiste’ of ‘pluraliteit van schuldeisers’ genoemd. Dit betekent dat er meerdere – minimaal 2 – schuldeisers onbetaald moeten worden gelaten. De rechtbank kan het faillissement dus niet uitspreken als uw debiteur u als enige schuldeiser onbetaald laat, ook al hebt u zelf meerdere vorderingen op de debiteur (HR 30 september 1955, NJ 1956, 319).

Is een advocaat nodig om een faillissement aan te vragen?

Ja, het verzoekschrift tot faillietverklaring (dit wordt ook wel het faillissementsrekest genoemd) dient te worden ondertekend door een advocaat. Ook de mondelinge behandeling dient te worden bijgewoond door een advocaat. Een incassobureau, deurwaarder of jurist kan geen faillissement aanvragen. U kunt ook zelf niet het faillissement van een klant aanvragen zonder advocaat.

Het aanvragen van een eigen faillissement kan wel zonder advocaat. Wel is het uiteraard verstandig om een beroep op een advocaat te doen bij een eigen faillissementsaanvraag. Dit vanwege de verstrekkende gevolgen en mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s die u kunt lopen bij een eigen faillissement.

Een faillissement aanvragen hoe lang duurt dat?

Een faillissementsaanvraag is een korte procedure met een doorlooptijd van ca. 4 tot 6 weken. Er komt dus snel druk op de ketel en u hebt ook snel duidelijkheid over de betaling van uw vordering. Dit is een groot voordeel boven een dagvaardingsprocedure, die soms maanden of zelfs jaren kan duren.