123faillissementaanvragen.nlIs een kleine steunvordering voldoende voor het aanvragen van het faillissement

Loop ik een aansprakelijkheidsrisico bij een faillissementsaanvraag?

Ja, als bijvoorbeeld uw debiteur in hoger beroep gaat en de steunvordering(en) voldoet dan wordt uw verzoek afgewezen en wordt u in de proceskosten veroordeeld. Daarom adviseren wij altijd om bij aanvang van het hoger beroep om op zoek te gaan naar nieuwe steunvordering(en). Daarnaast adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van steunvorderingen die al een gerechtelijke procedure doorlopen hebben. Tijdens een faillissementszitting is er bijna geen ruimte om een betwisting over een opeisbare vordering door uw debiteur te weerleggen. U loopt dan het risico dat de rechter het faillissementsaanvraag afwijst.

Is een kleine steunvordering voldoende voor het aanvragen van het faillissement?

Ja zelfs met een kleine steunvordering van €100,– kunt u het faillissement van uw debiteur aanvragen. Raadzaam is dit echter niet, u loopt het risico dat uw debiteur snel de €100,– voldoet. Dit betekent dat een faillissementsaanvraag kan worden gedwarsboomd als de debiteur alsnog de steunvordering(en) voldoet. Om deze reden verdient het onze aanbeveling om de bewijsstukken waaruit de steunvorderingen blijken (zoals een factuur of vonnis) pas op de mondelinge behandeling in het geding te brengen en daarover vooraf geen mededelingen te doen aan de debiteur.

Voorkom aansprakelijkheid!

Het zelf informeren in het netwerk van de debiteur kan tot een aansprakelijkstelling leiden! U loopt het risico dat uw debiteur het ter ore komt dat u navraag doet over zijn betalingsgedrag. Onder omstandigheden kan dit zelfs onrechtmatige daad zijn. Pas daarom op bij het zelf zoeken van steunvorderingen en voorkom een aansprakelijkstelling van uw debiteur. Het laten uitvoeren van een onderzoek naar steunvorderingen via een advocaat is een veiliger en effectiever alternatief dan navraag doen in het netwerk van de debiteur.